ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • Societatea De Stiinte Juridice si Administrative va organiza in 2024 urmatoarele conferinte internationale indexate in Web of Scrience Clarivate Analytics:
  ▼Click pentru detalii▼
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language

Volume. Monografii. Tratate

SSJA • Tratat de contencios administrativ

Lucrarea publicată în 2022 la Editura Universul Juridic de conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru analizează în detaliu instituţia contenciosului administrativ. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării Tratatului pe site-ul Editurii Universul Juridic clic aici.
Aspectele fundamentale ale contenciosului administrativ sunt prezentate atât din perspectivă teoretică, cât și practică. În tratarea problematicii contenciosului administrativ am ținut cont de opiniile exprimate de personalitățile care au marcat acest domeniu în decursul timpului, din dreptul românesc și dreptul comparat, alături de care am exprimat propriile puncte de vedere. Noțiunile sunt analizate diacronic și comparat punând în evidență evoluții, constante și valori ale contenciosului administrativ în Spațiul administrativ european. Lucrarea utilizează o bogată jurisprudență pentru a ilustra tendințele de aplicare și interpretare a legislației din domeniu. Am făcut apel inclusiv la deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, la jurisprudența CEDO și la recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, pentru a ilustra aspectele de integrare a protecției drepturilor omului în soluțiile pronunțate de instanțele de contencios administrativ”.
Conf. univ. dr. habil. Cătălin-Silviu Săraru
Într-o continuare firească a demersului de cercetare științifică și din dorința de a aprofunda problemele abordate în lucrări anterioare, Cătălin-Silviu Săraru vine acum în fața noastră cu un tratat de contencios administrativ. Un ”punct forte” al tratatului constă în faptul că autorul își fundamentează cercetarea și judecățile de valoare nu doar pe analiza dreptului românesc, ci și pe cea a dreptului comparat și a dreptului Uniunii Europene și cu precădere, a jurisprudenței celor două instanțe, de la Strasbourg și de la Luxemburg. Minte neobosită și iscoditoare, Cătălin-Silviu Săraru trece prin filtrul realităților românești axiomele promovate de acestea, fără a le prelua mimetic, ca pe niște dogme, cum, din păcate, constatăm că se mai întâmplă pe la noi și suntem convinși că nu numai pe la noi”.
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România
Președinte al Institutului de Științe Administrative ”Paul Negulescu”

 • Le droit administratif en Roumanie

Cartea a fost publicată la editura franceză L'Harmattan în 2022. Lucrarea domnului profesor Cătălin-Silviu Săraru își propune să facă accesibile lumii francofone, într-un format concis, elementele esențiale ale dreptului administrativ românesc. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării cărții pe site-ul editurii L'Harmattan clic aici.
Autorul prezintă lumii francofone ideile doctrinare, constantele (principiile) și variabilele (evoluția normativă) dreptului administrativ românesc contemporan. Numai acest aspect ar justifica interesul cărții, dar autorul intenționează să meargă mult mai departe afirmând că „modul în care este reglementat dreptul administrativ într-un stat reflectă gradul de democratizare al acelei țări, măsura în care îi sunt puse la dispoziție cetățeanului garanții juridice pentru a se putea apăra de abuzurile autorităților publice”. Cartea ne invită astfel, să aruncăm o privire foarte amplă asupra întregului sistem juridic românesc de tradiție civilistă. Această carte va constitui, fără îndoială, un punct de referință și o sursă de inspirație pentru specialiștii în drept administrativ care doresc să cunoască modul în care această disciplină a fost construită și își produce efectele în ordinea juridică românească”.
Profesor univ. dr. Julien CAZALA
Universitatea Sorbona-Paris-Nord

 • Current Issues in Administrative Law
Cartea a fost publicată în 2020 la Cambridge Scholars Publishing. Editorul volumului este domnul conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Pentru prezentarea cărții pe site-ul Cambridge Scholars Publishing clic aici. Volumul a fost inclus in 2022 in Web of Science Clarivate Analytics
 • Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public
Lucrarea publicată în 2016 la Editura C.H. Beck de conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru analizează în detaliu instituţiile dreptului administrativ, fiind rodul unei activităţi dedicate cu pasiune cercetării fenomenului administrativ din dorinţa de a găsi resorturile modernizării statului român. Instituţiile dreptului administrativ sunt prezentate atât din perspectivă teoretică, cât şi practică. Instituţiile sunt analizate diacronic punând în evidenţă evoluţii, constante şi valori de la apariţia dreptului administrativ ca ştiinţă în secolul al XIX-lea şi până la provocările din prezent ale dreptului administrativ european legate de dezvoltarea unui Spaţiu administrativ european în cadrul Uniunii Europene şi ale dreptului administrativ global privind adaptarea organizaţiilor internaţionale la schimbările rapide ale contextului internaţional. Problemele fundamentale ale dreptului public sunt prezentate şi dintr-o perspectivă empirică, fiind reliefate numeroase aspecte de jurisprudenţă şi de practică administrativă prin care se exemplifică modul de interpretare şi aplicare a prevederilor din actele normative în realitatea socială. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii C.H. Beck clic aici. Prefața cărții este semnată de doi reputați specialiști în domeniul științelor administrative: prof. univ. dr. h. c. Ioan Alexandru, Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A și prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale
Lucrarea publicată în 2015 la Editura C.H. Beck este o apariție unică în literatura juridică românească oferind cititorului un instrument facil de acces la jurisprudența integrală a Curții Constituționale în materia Legii nr. 554/2004 comentată dintr-o perspectivă critică de drept comparat.  Autorul cărții este dl. conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Jurisprudența Curții Constituționale reprezintă un instrument indispensabil pentru aplicarea și interpretarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în conformitate cu reglementările constituționale. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii C.H. Beck clic aici. Prefața cărții este semnată de prof. univ. dr. h. c. Ioan Alexandru, Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A și poate fi citită aici.

 

publicat in 2013 de Peter Lang – International Academic Publishers (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale de CNCS). Editorul volumului este dl. lector univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Volumul este listat în baze internaționale de date și se regăsește în Biblioteca Congresului American, Biblioteca Britanica, Electre, VLB (Directory of in-print books), H.W. Wilson Cumulative Book Index,  R.R. Bowker, precum și în alte biblioteci naționale (din Germania, Elveția, Belgia, Austria, Polonia etc.). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici.

 

publicată în 2013 la Editura C.H. Beck. Autorul cărții este dl. lector univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru. Volumul cuprinde un număr de 33 de modele de contracte administrative comentate și explicate, grupate în 8 mari categorii: 1. Contracte de concesiune; 2. Contracte de achiziții publice; 3. Contracte de atribuire a folosinței unor bunuri din domeniul public; 4. Contracte de management public; 5. Structuri asociative ale autorităților publice; 6. Contracte de parteneriat; 7. Contracte privind transportul pe căile ferate; 8. Alte contracte.  Pentru fiecare tip de contract este prezentat mai întâi un model și apoi în cadrul unui comentariu sunt analizate principalele clauze contractuale. Lucrarea mai cuprinde comentarea celor mai importante clauze de drept public care se regăsesc în contractele administrative. În finalul cărții este inclusă o secțiune dedicată regulilor de interpretare a clauzelor din contractele administrative, știut fiind că în practică multe aspecte litigioase sunt legate de interpretarea punerii în aplicare a diverselor clauze contractuale. Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații este o lucrare complexă adresată practicienilor dreptului administrativ. Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii C.H. Beck clic aici.


Lucrarea „Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii” a fost distinsă în anul 2014 cu Premiul „Anibal Teodorescu” al Uniunii Juriștilor din România.