ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • Societatea De Stiinte Juridice si Administrative va organiza in 2024 urmatoarele conferinte internationale indexate in Web of Scrience Clarivate Analytics:
  ▼Click pentru detalii▼
 • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
 • REVISTA „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language

Bun venit!

Societatea de Științe Juridice și Administrative este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită sub formă de asociație în București, cu birouri de reprezentare în Franța (Université Paris XIII – Faculté DSPS, 99 avenue J.-B. Clément, 93430, Villetaneuse) și Canada (Arbour Grove Close NW, Calgary,  Alberta,  T3G).
Președintele Societății de Științe Juridice și Administrative este domnul conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU
Societatea de Științe Juridice și Administrative este o societate științifică internațională specializată în domeniile: drept și administrație publică.

Scopul Societății de Științe Juridice și Administrative constă în organizarea şi promovarea activităţilor științifice şi educaţionale în domeniul științelor juridice și administrative, în ţară şi în străinătate. Acest scop este realizat prin înfăptuirea obiectivelor cuprinse în Statut.
SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative desfășoară următoarele activități :

Publicarea de cărți în domeniul științelor juridice și administrative

 • ADJURIS – INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLISHER – editură înființată de Societatea de Științe Juridice și Administrative. Editura publică în format online tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, eseuri și volume cu lucrări înscrise la conferințe internaționale. ADJURIS – INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLISHER este inclusă în  rândul editurilor recunoscute de CLARIVATE ANALYTICS (fost THOMSON REUTERS).

Organizarea de conferințe internaționale anuale indexate în Web of Science:

Organizarea de workshop-uri internaționale:

Editarea de reviste științifice internaționale:

JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA – singura revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (fost THOMSON REUTERS) - Emerging Sources Citation Index și în SCOPUS. Revista este editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București. Juridical Tribune – Tribuna Juridica publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista  mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016)
http://www.adjuris.ro/revista/images/coperta_an7v2.jpg PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION - editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Perspectives of Law and Public Administration apare trimestrial în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
http://www.adjuris.ro/revista/images/coperta_an7v2.jpg International Investment Law Journal  - aceasta este o revistă internațională cu acces deschis care publică lucrări teoretice și empirice originale asupra dreptului elaborat de organizațiile internaționale, de state prin tratate de investiții (IIAs și TIPs) și de actorii economici internaționali. Acest jurnal este indexat în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul juridic: EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, IBSS, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB.

 

Sprijinirea apariției unor cărți la edituri internaționale:

Organizarea de centre de cercetare :

 • CENTRUL INTERNATIONAL DE DREPT PUBLIC COMPARAT. Centrul își propune să contribuie la sincronizarea cercetării românești cu valorile și metodologiile cercetării internaționale în domeniu și să devină un forum de comunicare academică și științifică.