ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

  • Societatea De Stiinte Juridice si Administrative va organiza in 2024 urmatoarele conferinte internationale indexate in Web of Scrience Clarivate Analytics:
    ▼Click pentru detalii▼
  • Cum devin membru și ce avantaje am? Detalii pe www.adjuris.ro/membri.html
  • REVISTA „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” vă invită să publicați articole științifice

    Revista este indexată în indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

    Detalii pe : www.tribunajuridica.eu
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language

Conferinte internationale. Workshop-uri

SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative organizează anual patru conferințe internaționale cu volume trimise periodic spre evaluare la Web of Science CPCI:

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în fiecare an, în luna martie,începând din 2021 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE DREPT AL TEHNOLOGIILOR FINANCIARE, SPAȚIULUI CIBERNETIC ȘI INTELIGENȚEI ARTIFICIALE. Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează implicațiile juridice ale utilizării inteligenței artificiale și a dezvoltărilor recente din industria serviciilor financiare sub impactul noilor tehnologii digitale. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul tehnologiilor financiare, spațiului cibernetic și inteligenței artificiale, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului intern în aceste domenii. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: fintech.adjuris.ro  

 

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în fiecare an, în luna mai, începând din 2018 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”. Conferința are două secțiuni: I. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional; II. Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI. Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar și din rândul practicienilor, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect administrația publică comparată, Spațiul Administrativ European, dreptul administrativ dezvoltat de organizațiile publice internaționale, necesitatea abordării interdisciplinare a administrației publice, globalizarea fenomenului administrativ cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile administrației publice naţionale. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.alpaconference.ro

 

 Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în fiecare an, în luna iunie, începând din 2021 CONFERINȚA DE DREPT COMPARAT ȘI INTERNAȚIONAL. Conferința are trei secțiuni: I. Drept public comparat; II. Drept privat comparat; III. Drept internațional. Aceasta este o conferință internațională care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului comparat și ale dreptului internațional. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea lucrărilor având ca obiect aspectele de tradiție și de modernitate din dreptul comparat public și privat, precum și din dreptul internaţional public și privat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerțului internațional și din arbitrajul internațional. De asemenea conferința promovează cercetarea aspectelor legate de cooperarea juridică internațională, dezvoltarea elementelor de convergență între sisteme juridice și globalizarea dreptului, precum și aspectele juridice care transcend frontierele naționale și care îmbină teoreticul cu empiricul în cadrul unor studii de caz. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.comparativelawconference.eu

 

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în fiecare an, în luna noiembrie, începând din 2011 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PROVOCĂRI ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”. Conferința are trei secțiuni: I. Drept public. II. Drept privat. III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional. Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro