ADJURIS

Society of Juridical and Administrative Sciences

Useful Information

 • INTERNATIONAL CONFERENCE

  2nd EDITION, 17 MAY 2019 - THE BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES

  CONTEMPORARY CHALLENGES IN ADMINISTRATIVE LAW FROM AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE  
  Details on: www.alpaconference.ro/index_en.html
 • How do I become a member and what are the advantages? Details onwww.adjuris.ro/membri_en.html
 • JURIDICAL TRIBUNE JOURNAL invites you to publish scientific articles

  This journal is indexed in WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS

  Details on: www.tribunajuridica.eu/index_en.html

International Scientific Journals

SSJA • http://adjuris.ro/images/copertatj.png JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA – singura revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (fost THOMSON REUTERS) - Emerging Sources Citation Index. Revista este editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București. Juridical Tribune – Tribuna Juridica publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista  mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016)
  http://www.adjuris.ro/revista/images/coperta_an7v2.jpg PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION - editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.