ADJURIS

Societatea de Științe Juridice și Administrative

Informatii utile

 • INTERNATIONAL CONFERENCE
  28-29 noiembrie 2014, ASE- București
  PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM”  
  Termen limită pentru înscriere – 5 noiembrie 2014

  Detalii pe :www.businesslawconference.ro
 • EXPLORATORY WORKSHOP, 15-16 noiembrie 2013, ASE- București

  THE PLANNING FOR SUCCESSFUL ACADEMIC AND RESEARCH CAREER IN THE LEGAL FIELD”  
  Termen limită pentru înscriere – 15 septembrie 2013.
  Detalii pe : www.businesslawconference.ro/workshop.html

 • REVISTA „TRIBUNA JURIDICĂ” vă invită să publicați articole științifice

  Revista este indexată în baze de date internaționale recunoscute

  Detalii pe : www.tribunajuridica.eu

Bun venit!

Societatea de Științe Juridice și Administrative este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită sub formă de asociație și înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de grefa judecătoriei sectorului 2.
Președintele Societății de Științe Juridice și Administrative este domnul lector univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU

Scopul Societății de Științe Juridice și Administrative constă în organizarea şi promovarea activităţilor științifice şi educaţionale în domeniul științelor juridice și administrative, în ţară şi în străinătate. Acest scop este realizat prin înfăptuirea obiectivelor cuprinse în Statut.
SSJASocietatea de Științe Juridice și Administrative desfășoară următoarele activități :

Organizarea de conferințe internaționale : Organizarea de workshop-uri internaționale: Editarea de reviste științifice internaționale:

Editarea de volume, monografii, tratate la edituri internaționale: Organizarea de centre de cercetare :
 • Centrul international de drept public comparat.
 • Cursuri de pregătire și perfecționare pentru funcționari publici.